เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด


อาคารชุด อาเซี่ยน ซิตี้รีสอร์ท ชั้น 3 (C.3) ห้องชุดเลขที่ 1468/218 ถนนกาญจนวณิชย์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-559050-52, 074-559100
โทรสาร : 074-559355

เวลาเปิดทำการ :
วันจันทร์ – วันอังคาร เปิดเวลา 8.30 น. – 17.30 น.
วันพุธ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 8.30 น. – 21.30 น