ติดต่อเรา

   

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด


อาคารชุด อาเซี่ยน ซิตี้รีสอร์ท ชั้น 3 (C.3) ห้องชุดเลขที่ 1468/218 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-559050-52, 074-559100
โทรสาร : 074-559355

เวลาเปิดทำการ : สำนักงานใหญ่
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 8.30 น. – 17.30 น.

ชื่อ :  
บริษัท :  
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ * :  
รายละเอียด * :